برنامه محدودیت برق صنایع و جزییات آن
برنامه محدودیت برق صنایع و جزییات آن
طرح هاى كاربردى براى كنترل مصرف برق در تابستان تصویب شد
طرح هاى كاربردى براى كنترل مصرف برق در تابستان تصویب شد
بررسی قابلیت تولید واحدهای حرارتی کشور در تابستان 1401
بررسی قابلیت تولید واحدهای حرارتی کشور در تابستان 1401
حجم معاملات قراردادهای گواهی ظرفیت به 1721 مگاوات رسید
حجم معاملات قراردادهای گواهی ظرفیت به 1721 مگاوات رسید
تدوین یکصد برنامه عملیاتی برای مدیریت بار شبکه برق در تابستان 1401
تدوین یکصد برنامه عملیاتی برای مدیریت بار شبکه برق در تابستان 1401
چگونگی محاسبه قبض برق مشترکان صنعتی تعیین شد
چگونگی محاسبه قبض برق مشترکان صنعتی تعیین شد
اردبیهشت ماه 1401 بعنوان شروع دوره گرم مشخص گردید
اردبیهشت ماه 1401 بعنوان شروع دوره گرم مشخص گردید
تامین انرژی صنایع،علت افزایش اوج بار مصرف برق
تامین انرژی صنایع،علت افزایش اوج بار مصرف برق
پیش‌بینی 10 هزار مگاوات ناترازی برق در تابستان 1401
پیش‌بینی 10 هزار مگاوات ناترازی برق در تابستان 1401
گزارش بررسی احتکار ظرفیت در بازار روز پیش توسط دفتر بازار برق
گزارش بررسی احتکار ظرفیت در بازار روز پیش توسط دفتر بازار برق
حجم معاملات قراردادهای گواهی ظرفیت به 1711 مگاوات رسید
حجم معاملات قراردادهای گواهی ظرفیت به 1711 مگاوات رسید
در حال حاضر با وجود پدیده گرد و غبار مشکلی برای تامین برق نیست
در حال حاضر با وجود پدیده گرد و غبار مشکلی برای تامین برق نیست
اخبار برق (44) افزایش نرخ برق (6) انتقال برق (13) انرژی پاک (41) انرژی پاک پویش پرشین (81) بازار برق (28) بازار عمده فروشی برق (1) برق (8) برق خورشیدی (1) برق صنایع (15) برق و انرژی (23) بورس انرژی (19) تامین برق (23) تعرفه برق (12) تعرفه خانگی (6) تعمیر نیروگاه (4) توانیر (5) توزیع برق (13) توسعه (11) تولید برق (4) جدیدترین اخبار و مقالات صنعت برق (25) خاموشی (2) خاموشی برق (7) خبر روز برق (6) خبر روز صنعت برق (20) خبر روز صنعت برق و انرژی (8) خرده فروش برق (8) خرده فروشی برق (24) خرده فروشی در صنعت برق (4) شاخص قیمت خرده فروشی برق (5) صادرات برق (2) صادرات و واردات برق (2) قدرت (6) قرارداد دوجانبه (4) قررداد دو جانبه (6) قررداد دو جانبه تامین برق (5) قیمت برق (8) مدیریت بار (2) مدیریت شبکه برق ایران (18) مشاوره بازار نیروگاهی (10) مصرف برق (27) معاملات بورس انرژی (12) ممیزی انرژی در بخش صنعت (5) نیروگاه (2) نیروگاه برق آبی (3) نیروگاه تجدیدپذیر (1) وزارت نیرو (6) پاسخگویی بار (16) پروانه خرده فروشی برق (3) گواهی ظرفیت (8)