انرژی پاک

اولین خرده فروش برق در ایران

خرده فروش برق و پروانه

پروانه خرده فروشی برق

شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشین اولین پروانه خرده فروشی خود را در سال ۱۳۹۰ به ظرفیت ۷۰۰۰۰ مگاوات ساعت جهت فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد مازندران از وزارت نیرو دریافت نمود و پس از ۱۲ سال تلاش مستمر در عرصه خرده فروشی و بازرگانی برق مطابق با دستورالعمل ۹۹/۵۱۲۳۴/۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ وزارت نیرو در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ موفق به دریافت بالاترین ظرفیت پروانه خرده فروشی به میزان ۲۰۰۰ مگاوات در هر ساعت بعنوان شرکت ممتاز گردید