پروانه خرده فروشی برق


شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشین اولین پروانه خرده فروشی خود را در سال 1390 به ظرفیت 70000 مگاوات ساعت جهت فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد مازندران از وزارت نیرو دریافت نمود و پس از 10 سال تلاش مستمر در عرصه خرده فروشی و بازرگانی برق مطابق با دستورالعمل 99/51234/350 مورخ 1399/12/27 وزارت نیرو در اردیبهشت ماه 1400 موفق به دریافت بالاترین ظرفیت پروانه خرده فروشی به میزان 2000 مگاوات در هر ساعت بعنوان شرکت ممتاز گردید