انرژی پاک

اولین خرده فروش برق در ایران

هزینه ترانزیت برق چقدر است؟

هزینه ترانزیت برق

آنچه در این مقاله می خوانید :

هزینه ترانزیت برق به معنی پرداخت حق استفاده از خطوط انتقال برق در سطوح ولتاژی انتقال و فوق توزیع، فشار متوسط و فشار ضعیف می باشد. مطابق با مصوبه وزیر نیرو به شماره ۹۸/۲۱۸۷۱/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ وزیر وقت نیرو، نرخ ترانزیت برق بر اساس هر کیلووات ظرفیت قراردادی (ظرفیت ترانزیت) بصورت ماهانه و بر مبنای متوسط قیمت تبدیل انرژی سال گذشته محاسبه می گردد. قیمت ماهانه هزینه تبدیل انرژی، در ابتدای هر سال توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران منتشر می گردد.میانگین نرخ ترانزیت داخلی برق در سال، نباید از میانگین مصوب شورای اقتصاد بیشتر گردد. کلیه مصرف کنندگان برق (مشترکین) با دیماند قراردادی بیش از یک مگاوات موظند هزینه ترانزیت برق را بر اساس جداول زیر بازای هر کیلووات ظرفیت قراردادی (قدرت قراردادی یا دیماند) به شرکت مالک شبکه خود (برق منطقه ای یا توزیع نیروی برق) پرداخت نمایند.

سطح ولتاژ تحویلی به انشعابسهم شبکه انتقال و فوق توزیع (درصد)سهم شبکه توزیع (درصد)
انتقال و فوق توزیع (بیش از ۶۳ کیلوولت)۳۵۰
فشار متوسط (بین ۱۱ الی ۳۳ کیلوولت)۳۵۱۵
فشار ضعیف (۴۰۰ ولت)۳۵۳۷

نرخ ترانزیت برق در سال ۱۴۰۲

نرخ ترانزیت برق در سال ۱۴۰۲ در سه سطح ولتاژی انتقال و فوق توزیع، فشار متوسط، و فشار ضعیف منتشر گردید

بر اساس نامه شماره ۱۴۰۲/۱۱/۱۱۹۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ شرکت توانیر، نرخ داخلی ترانزیت برق در سال ۱۴۰۲ برای دوره های فروردین الی اسفند به شرح زیر اعلام گردید:

بر اساس اطلاعات منتشر شده در خصوص نرخ ترانزیت برق، مردادماه دارای بیشترین نرخ ترانزیت برق بوده که برابر با ۳۶۳ ریال بر هر کیلووات در سطح انتقال و فوق توزیع، ۵۱۸ ریال بر هر کیلووات در سطح فشار متوسط و ۷۴۶ ریال بر هر کیلووات در سطح فشار ضعیف بوده است.

متوسط نرخ ترانزیت برق در سه سطح انتقال و فوق توزیع، فشار متوسط و فشار ضعیف در سال ۱۴۰۲ به ترتیب برابر با ۳۰۴، ۴۳۵، و ۶۰۴ ریال بر هر کیلووات بوده که نسبت به نرخ ترانزیت برق سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷% افزایش داشته است.

هزینه ترانزیت مشترکین برق با قدرت قراردادی بین ۱ تا ۵ مگاوات (مصوبه جدید)

مطابق با نامه شماره ۱۴۰۳/۱۱/۶۷۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ شرکت توانیر هزینه ترانزیت برق مشترکان تعرفه تولید (صنعت و معدن) و تعرفه سایر مصارف (تجاری) با قدرت قراردادی بین یک تا پنج مگاوات از ابتدای آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر اساس قدرت قرائت شده (توان مصرفی) محاسبه می شود. توان مصرفی حاصلضرب عدد ماکسیمتر کنتور برق در ضریب کنتور بوده و معرف حداکثر توان مصرف شده توسط مشترکان در فاصله زمانی ۱۵ دقیه است که با فشار دادن دکمه های روی کنتور برق با واحد kw قابل مشاهده است.

کاهش موقت قدرت قرادادی و کاهش ترانزیت

در صورتی که مشترک برق با قدرت قراردادی بین ۱ تا ۵ مگاوات هستید، می توانید مطابق با نامه شماره ۱۴۰۲/۱۱/۱۱۵۴۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ شرکت توانیر، با رعایت مفاد بند ۶۳-۴ آیین نامه تکمیی تعرفه های برق و اطلاعیه شماره ۱۱/۱۹۲۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ از کاهش موقت قدرت قراردادی استفاده نمایید. در خصوص این مشترکین هزینه ترانزیت بر اساس قدرت کاهش یافته محاسبه خواهد شد، اما مشترکین آگاه باشند که در صورت کاهش موقت قدرت قراردادی به زیر ۱ مگاوات، همچنان مشمول مصوبات وزارت نیرو در خصوص خرید برق از قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی هستند.

در آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق صراحتا شیوه کاهش موقت قدرت قراردادی به شرح زیر آمده است:

در صورتیکه مشترکین مشمول تعرفه شماره ۴ تولید ( صنعت و معدن ) تا زمان نفوذ این آیین نامه درخواست کاهش موقت قدرت قراردادی خود را بنمایند در این صورت با رعایت نکات زیر در مورد آنان اقدام خواهد شد :

الف – حداقل مدت کاهش موقت قدرت ۱.۵ سال و حداکثر آن ۳ سال تعیین می شود . مبنای شروع مدت فوق در صورتیکه بدون تغییر در وسایل منصوبه امکان کاهش دیماند باشد تاریخ موافقت شرکت با کاهش و در مواردیکه باید در وسایل منصوبه تغییراتی داده شود تاریخ نصب وسایل جدید است .

ب – چنانچه  مشترک قبل از پایان ۱.۵ سال از تاریخ کاهش موقت قدرت ، مجدداً درخواست افزایش قدرت کند ، یا برابر ارقامی که دیماند متر نشان می دهد بیش از قدرت کاهش یافته استفاده کرده باشد ، در این صورت کلیه صورتحسابهای صادره از زمان کاهش قدرت ، بر اساس قدرت قراردادی اصلاح و تعدیل خواهند شد .

ج – چنانچه مشترک پس از گذشت ۱.۵ سال از تاریخ کاهش موقت قدرت و قبل از پایان سه سال ، درخواست افزایش قدرت تا میزان مندرج در قرارداد را بنماید ، در این صورت شرکت بدون تعدیل صورتحسابهای گذشته نسبت به افزایش قدرت مشترک اقدام خواهد نمود .

د – چنانچه درخواست کاهش موقت مشترک با تغییر ولتاژ همراه باشد ، در این صورت هزینه های مربوطه ، از جمله تغییر وسایل اندازه گیری در دو حالت کاهش و افزایش مجدد قدرت بعهده مشترک خواهد بود .

هـ – کاهش موقت قدرت بیش از دو بار تکرار نخواهد شد و مشترکین در صورت نیاز می توانند درخواست کاهش دایم قدرت را بر اساس مفاد بند ۵۹-۴ آیین نامه بنمایند .

مشترکین با دیماند قراردادی بیش از ۵ مگاوات جهت بررسی کاهش هزینه ترانزیت با کاهش موقت قدرت قراردادی، به این لینک مراجعه نمایند.

اشتراک گذاری در :

COMMENTS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *