نویسنده

اخبار برق, اخبار شرکت انرژی پاک, اطلاع رسانی, تامین برق, صنعتی

مصرف برق صنایع کشور نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۸/۶ درصد افزایش یافت

گزارش ها نشان می دهد  مصرف برق صنایع کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۸/۶ درصد رشد د... Read more.