انرژی پاک

اولین خرده فروش برق در ایران

نرخ سوخت نیروگاهی ۱۰۰ ریال شد

آنچه در این مقاله می خوانید :

بر اساس مصوبه هیات وزیران نرخ سوخت نیروگاهی به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ ۱۰۰ ریال در سال ۱۴۰۰ تعیین گردید.

آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به تصویب هیات وزیران رسید. براساس بند الف ماده ۲ این آیین نامه (به پیوست) ارزش هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز تحویلی به نیروگاهها مبلغ ۱۰۰ ریال تعیین شده است.

آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰

اشتراک گذاری در :

COMMENTS