انرژی پاک

اولین خرده فروش برق در ایران

صورتحساب

ممیزی صورتحساب

امروزه و با توجه به افزایش روز افزون قیمت انرژی و به خصوص انرژی الکتریکی، یکی از بزرگترین دغدغه­ های مدیران صنایع بزرگ کاهش هزینه ­های مربوط تولید است که از جمله آنها می­توان به هزینه ­های تامین برق اشاره کرد. این امر میسر نخواهد بود مگر اینکه امکان تحلیل و بررسی صورتحساب­های مربوط به مصارف برق فراهم گردد.

بررسی قبض­ های مصرف برق صنایع صادره از برق منطقه­ای , شرکت توزیع یکی از مواردی است که همواره با چالش همراه بوده و تحلیل و صحت سنجی قبض­ها با توجه به قوانین و قواعد و دستورالعمل­های متعدد صادره از جانب وزارت نیرو و مدیریت شبکه برق ایران امری دشوار است و بسیارند کسانی که اطلاع دقیقی از تعاریف و کاربرد پارامترهای به کار رفته در قبوض برق ندارند.

تحلیل صحیح و کارشناسی قبوض و آشنایی با تعاریف و کاربرد پارامترهای مختلف به کار رفته در آنها، از طرفی امکان برنامه ریزی و مدیریت مصرف را فراهم آورده و از طرف دیگر ضمن صحت سنجی مبالغ ذکر شده در قبض، احتمال تحمیل زیان به شرکت بر اثر خطای محاسباتی انسانی یا سیستماتیک را به حداقل می­ رساند.

کارشناسان بخش تحقیقات شرکت انرژی پاک ضمن تحلیل مداوم شرایط بازار برق و بازیگران آن، اقدام به تحلیل دستورالعمل­ها، قوانین و تعرفه­ های مربوط به صنایع مختلف نموده و دقیق ­ترین تحلیل ممکن از قبوض برق را ارائه می­ دهند.

درصورت خرید مستقیم همه یا بخشی از برق مصرفی صنایع از عرضه کننده ها تحت عنوان قرارداد دوجانبه یا بورس انرژی، علاوه بر پارامترهای معمول موجود در قبوض، میزان خرید از عرضه کننده در بازه­های زمانی مختلف نیز اضافه می­گردد. کارشناسان انرژی پاک محاسبات مربوط به حاشیه سود این حالت را به دقیق ­ترین شکل ممکن انجام داده و در اختیار مشترکین قرار می­دهند. علاوه بر این تعیین نقطه بهینه خرید برق که بالاترین درصد سود ممکن را به دست می­دهد از خدمات متمایز شرکت انرژی پاک نسبت به سایر عرضه کنندگان برق در بازار برق ایران است.

در صورت احساس نیاز نسبت به بررسی صورتحساب ­های برق کافیست با کارشناسان ما تماس بگیرید.