40% کل معاملات خارج از بازار برق توسط شرکت ­های خرده ­فروشی برق
40% کل معاملات خارج از بازار برق توسط شرکت ­های خرده ­فروشی برق
افزایش قابل توجه قرارداد دوجانبه برق ثبت شده در شرکت مدیریت شبکه برق ایران
افزایش قابل توجه قرارداد دوجانبه برق ثبت شده در شرکت مدیریت شبکه برق ایران
ابلاغ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق توسط رئیس جمهور
ابلاغ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق توسط رئیس جمهور
ابطال بند 5 دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه­ های فعالیت در حوزه برق
ابطال بند 5 دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه­ های فعالیت در حوزه برق
افزایش نرخ سوخت نیروگاهی در سال 1401
افزایش نرخ سوخت نیروگاهی در سال 1401
تغییرات نسبی نرخ ترانزیت برق  از سال 99 الی 1401
تغییرات نسبی نرخ ترانزیت برق از سال 99 الی 1401
افزایش نرخ بیشینه حداکثر قیمت بازار عمده فروشی برق و حداکثر قیمت بورس انرژی در مهر ماه 1401
افزایش نرخ بیشینه حداکثر قیمت بازار عمده فروشی برق و حداکثر قیمت بورس انرژی در مهر ماه 1401
تأمین بخشی از برق صنایع بالای یک مگاوات از تجدیدپذیرها مصوب گردید
تأمین بخشی از برق صنایع بالای یک مگاوات از تجدیدپذیرها مصوب گردید
افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه در سال 1400
افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه در سال 1400
گواهی ظرفیت در بورس انرژی افزایش یافت
گواهی ظرفیت در بورس انرژی افزایش یافت
آرايش توليد بازار عملياتي نيروگاه ها
آرايش توليد بازار عملياتي نيروگاه ها
اولين قرارداد دوجانبه فروش برق منعقد شد
اولين قرارداد دوجانبه فروش برق منعقد شد
اخبار برق (44) افزایش نرخ برق (6) انتقال برق (13) انرژی پاک (41) انرژی پاک پویش پرشین (81) بازار برق (27) بازار عمده فروشی برق (1) برق (8) برق خورشیدی (1) برق صنایع (15) برق و انرژی (23) بورس انرژی (19) تامین برق (23) تعرفه برق (12) تعرفه خانگی (6) تعمیر نیروگاه (4) توانیر (5) توزیع برق (13) توسعه (11) تولید برق (4) جدیدترین اخبار و مقالات صنعت برق (25) خاموشی (2) خاموشی برق (7) خبر روز برق (6) خبر روز صنعت برق (20) خبر روز صنعت برق و انرژی (8) خرده فروش برق (8) خرده فروشی برق (23) خرده فروشی در صنعت برق (4) شاخص قیمت خرده فروشی برق (5) صادرات برق (2) صادرات و واردات برق (2) قدرت (6) قرارداد دوجانبه (4) قررداد دو جانبه (6) قررداد دو جانبه تامین برق (5) قیمت برق (8) مدیریت بار (2) مدیریت شبکه برق ایران (18) مشاوره بازار نیروگاهی (10) مصرف برق (27) معاملات بورس انرژی (12) ممیزی انرژی در بخش صنعت (5) نیروگاه (2) نیروگاه برق آبی (3) نیروگاه تجدیدپذیر (1) وزارت نیرو (6) پاسخگویی بار (16) پروانه خرده فروشی برق (3) گواهی ظرفیت (8)