انرژی پاک

اولین خرده فروش برق در ایران

اضافه شدن اردیبهشت ۱۴۰۰ به ماههای گرم سال

اردیبهشت 1400

آنچه در این مقاله می خوانید :

مدیر بازار برق ایران  اطلاعیه مهم و فوری به شماره ۱۵۶۲ در سامانه بازار برق صادر نمود. متن این اطلاعیه به شرح ذیل می باشد:

پیرو پیگیری های بعمل آمده از معاونت محترم برق و انرژی وزارت نیرو و هیات تنظیم بازار برق ایران ، ایام گرم سال موضوع نرخ های مندرج در بند ۶-۱ رویه شیوه انعقاد قرارداد و خرید برق از نیروگاه های داخل شبکه برق کشور (مصوبه جلسه ۳۲۹ هیات تنظیم)، در سال ۱۴۰۰ از ابتدای اردیبهشت تا انتهای شهریور تعیین می شود. لذا تولید نیروگاههای مشمول ماده فوق، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مشمول نرخ ماههای گرم سال خواهد بود. مقتضی است نیروگاههای مشمول نسبت به ابراز برنامه تولید خود برای روزهای آتی مطابق مقررات مربوطه به شکل مناسب اقدام نمایند تا حتی الامکان از بروز انحراف تولید واقعی از برنامه تولید ابراز شده و اعمال کسر درآمد آزمون ظرفیت و جریمه عدم همکاری (وفق مفاد مصوبه ۳۲۹ هیات تنظیم بازار برق) اجتناب گردد. ضمنا انحراف از برنامه تولید برای ۶ روز ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ در نظر گرفته نخواهد شد.

اشتراک گذاری در :

COMMENTS