آدرس

تهران  اشرفی اصفهانی خیابان عدل جنوبی خیابان شهید منوچهر اکبری پلاک 4 طبقه 1

کد پستی (1473193972)

ایمیل

info@clean-energy.ir

تلفن تماس

021-46138652

موبایل : 8116774-0910

خط اختصاصی خرید برق :91013738-021

فکس

021-46138921

جهت ارتباط با ما لطفا فرم ذیل را پر کنید