پیرو اطلاعیه اخیر بازار برق ایران در خصوص بروز برخی خاموشی ها برای صنایع کشور که هفته گذشته در سایت ایرما منتشرگردید، جلسه ای در این رابطه با شرکت توانیر برگزار گردید. طی این جلسه تاکید شد که با توجه به محدودیتهای تامین سوخت برای نیروگاههای کشور در زمستان سال جاری، کلیه شرکتهای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق جهت جلوگیری از ضرر و زیان مشترکینی که در بورس یا از طریق قرارداد دو جانبه اقدام به خرید برق نموده اند، مطابق ابلاغیه معاونت محترم برق و انرژی وزارت نیرو به شماره 350/39453/99 با موضوع مدیریت انرژی زمستانی(پیوست) عمل خواهند کرد.