حبیب قراگوزلو” معاون بازار برق ایران در نشست «تجارت منطقه‌ای برق؛ الزامات و اولویت‌ها» بر ضرورت افزایش سهم ایران از بازار برق منطقه تاکید کرد
به گزارش روابط عمومی، نشست “تجارت منطقه‌ای برق؛ الزامات و اولویت‌ها” با حضور جمعی از اساتید و صاحب نظران و فعالان این حوزه در پژوهشکده مطالعات فناوری برگزار شد
در این نشست حبیب قراگوزلو معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بیان این که یکی از مهم ترین الزامات، افزایش نقاط اتصال و ارتباط شبکه برق کشورهای منطقه است، گفت: اتصال الکتریکی ایران با برخی کشورهای منطقه خوب و با برخی دیگر ضعیف است و براین اساس نیاز مبرم به تقویت و ارتقاء اتصال شبکه برق با کشورهای همسایه داریم. در این زمینه انتظار می رود وزارت نیرو از طریق شرکت توانیر بسترهای مناسب به منظور مشارکت بخش خصوصی در احداث پست و خط انتقال برای تبادلات برون مرزی کشور را فراهم نماید. باید سعی کنیم مزیت نسبی خود برای تولید برق در منطقه را حفظ کنیم. اگر بازارها در منطقه گسترش پیدا کند و ما اقدام های متناسب انجام ندهیم، سهم ایران از بازارهای منطقه ای برق کم خواهد شد.
وی ادامه داد: وزارت نیرو با محوریت توانیر مهم ترین وظیفه را در بحث تجارت منطقه‌ای برق دارد. مجوزهای صادرات و واردات در اختیار وزارت نیرو است و از سال ۹2 مجموعا ۳۸ مجوز صادرات صادر شده اما بسیاری از آن ها در حال حاضر فاقد اعتبار است و عملا صادرات برق توسط بخش خصوصی انجام نمی شود. موضوع نرخ سوخت در بحث صادرات برق دارای چالش های متعدد میان وزارت نفت و وزارت نیرو بوده و به نظر می رسد که این موضوع بایستی از سوی یک مرجع بالادستی و به دور از تعارض منافع، حل و فصل شود.
اهمیت، الزامات و سازوکارهای استفاده از فرصت جغرافیایی استراتژیک ایران در تجارت منطقه‌ای برق، متولی این حوزه و وضعیت کنونی تجارت برق کشور از جمله مواردی بود که به طور مفصل در این نشست به آن ها پرداخته شد.
این نشست، ششمین پیش نشست تخصصی از هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۲۹ بهمن سال جاری با موضوع «تجارت منطقه‌ای؛ اولویت راهبردی» برگزار خواهد شد.