آگاهی بخشی و مانیتورینگ بازار برق ایران از جمله رسالت های شرکت توسعه انرژی پاک به عنوان اولین و بزرگترین خرده فروش برق در ایران می باشد.
امید است این گزارش ها که ثمره پایش متخصصین شرکت انرژی پاک می باشد مورد توجه و استفاده فعالان این عرصه قرار بگیرد.
آمار معاملات فیزیکی بورس انرژی منتهی به اسفند 1399