عنوان پروژه شرح تاریخ شروع تاریخ اتمام
امور مشترکین امور مشترکین منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

·         راه­اندازی و اجرای سیستم قرائت مشترکین از راه دور؛

·         تهیه فرم­ها و فلوچارت­های عملیاتی؛

·         خدمات صدور قبض؛

·         راه­اندازی سیستم جامع خدمات آنلاین مشترکین.

۱۳۹۱ در حال اجرا
بهره‌برداری شبکه توزیع بهره­برداری شبکه منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

·         استقرار شبانه­روزی پرسنل فنی و متخصص بهره­برداری از شبکه؛

·         تأمین تجهیزات مورد نیاز بهره­برداری از شبکه عملیات مربوط به تعمیر و نگه­داری؛

·         مستندسازی مشخصات کلیه تجهیزات و دستورالعمل­های بهره­برداری از شبکه.

۱۳۹۱ در حال اجرا