عنوان پروژه شرح تاریخ شروع تاریخ اتمام
خرده‌فروشی تأمین برق مشترکین منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد ۱۳۹۱ در حال اجرا
قراداد دوجانبه اولین قرارداد دوجانبه تأمین برق استان آذربایجان غربی ۱۳۹۶ در حال اجرا
قرارداد دوجانبه تأمین برق در استان آذربایجان غربی ۱۳۹۶ در حال اجرا
قرارداد دوجانبه تأمین برق در استان کردستان ۱۳۹۶ در حال اجرا
بورس انرژی حضور فعال و مستمر و انجام معاملات روزانه ۱۳۹۳ در حال اجرا