نام و نام خانوادگی: محمد ملاکی
تحصیلات: مهندس برق
سمت: رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت آوادیس
  نام و نام خانوادگی: احمد شادرام
تحصیلات: مهندس برق
سمت: نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت نیرو سرمایه
نام و نام خانوادگی: ایمان قهاری
تحصیلات: مهندس مکانیک
سمت: مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شماره تماس: ۴۴۲۸۸۷۹۲                  
ایمیل: ghahari@clean-energy.ir