• نام و نام خانوادگی: محمد ملاکی
  • تحصیلات: مهندس برق 
  • سمت: رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت آوادیس

  • نام و نام خانوادگی: احمد شادرام
  • تحصیلات: مهندس برق
  • سمت: نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت نیرو سرمایه

  • نام و نام خانوادگی: ایمان قهاری
  • تحصیلات: مهندس مکانیک
  • سمت: مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
  • شماره تماس: ۴۴۲۸۸۷۹۲                  
  • ایمیل: ghahari@clean-energy.ir