مجری طرح‌های نیروگاه‌های بخش خصوصی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، گفت: مراحل اجرای نخستین مناقصه خرید تضمینی برق براساس برنامه ششم توسعه تا ۲ ماه آینده برگزار می‌شود.

ه گزارش برق نیوز، مجری طرح نیروگاه‌های خصوصی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده در برنامه ششم توسعه نرخ‌های جدید خرید تضمینی برق در مناقصه تعیین خواهد شد.

آقای امیر دودابی نژاد در نشست خبری امروز در شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی با بیان اینکه اولین مناقصه برای تعیین نرخ‌های جدید خرید تضمینی برق تا دوماه آینده برگزار می‌شود افزود: هم اکنون نرخ خرید تضمینی برق ۱۶۰ تا ۱۷۰ تومان در کیلو وات است که البته این ارقام با نرخ تورم تغییر می‌کند.

وی با اشاره به بدهی‌های انباشته وزارت نیرو به بخش خصوصی گفت: نبود توازن در منابع و مصارف برق سبب ایجاد بدهی شده، زیرا قیمت خرید تضمینی ۱۷۰ تومان و مبلغ دریافتی از مشترکین برق ۶۰ تومان است.

مجری طرح نیروگاه‌های خصوصی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به امکانات تعیین شده در قانون رفع موانع تولید برای توسعه واحد‌های بخار نیروگاه‌های برق ادامه داد: طبق پیش بینی‌های انجام شده برای توسعه نیرگاه‌های سیکل ترکیبی هزینه سرمایه گذاری‌ها از محل صرفه جویی سوخت پرداخت می‌شود که اگر این امکان فراهم شود منافع اقتصادی خوبی برای کشور فراهم خواهد شد.