معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از بررسی افزایش نرخ بازار برق خبر داد و گفت: بررسی افزایش سقف بازار برق در هیأت تنظیم در حال انجام است و به زودی پله افزایش برای سقف بازار برق انجام خواهد شد.

به گزارش برق نیوز، همایون حائری در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق در نشست تخصصی وزیر نیرو با فعالان صنعت برق گفت: افزایش سقف بازار برق در هیأت تنظیم در حال بررسی است و به زودی پله افزایش در این خصوص انجام خواهد شد، البته این موضوع در حال بررسی است که چگونه افزایش نرخ بازار برق رخ دهد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ادامه داد: حضور بخش خصوصی در قرارداد‌های صنعت برق در حال بررسی است، چرا که مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌ها در حال حاضر ۷۰ درصد است، در حالی که در بسیاری از کشور‌ها درصدی در این حد نداریم.