افزایش تعرفه قیمت های آب و برق

بر اساس مصوبه هیئت وزیران به وزارت نیرو اجازه داد شد تا متوسط تعرفه‌های برق وآب را بر اساس جداول تعیین شده افزایش دهد.
به گزارش برق نیوز:
الف- براساس بند (الف) ماده (۳۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده شده که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالا‌ها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۸ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوار‌های نیازمند و تأمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه گذاری شرکت‌های ذی ربط در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.»

بر این اساس هیئت وزیران در جلسه ۵ /۲ /۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها – مصوب ۱۳۸۸- به وزارت نیرو اجازه دادتا متوسط تعرفه‌های برق را از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها به میزان هفت درصد (۷%) افزایش دهد.

همچنین نرخ تعرفه آب موضوع مصوبه‌های شماره ۱۴۴۹۷۵ مورخ ۵ /۷ /۱۳۹۴، شماره ۳۲۱۹۵۳ مورخ ۲۶ /۱۰ /۱۳۹۴ و شماره ۱۶۶۸۴۴۹ مورخ ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۶ شورای اقتصاد، از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها به میزان هفت درصد (۷%) افزایش یابد.

لازم به ذکر است به منظور جبران بخشی از هزینه‌های تامین و توزیع آب و جمع آوری و دفع فاضلاب، مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان آب و فاضلاب برای کاربری‌های مختلف، معادل (۰۰۰ ر. ۱۰) ریال در ماه به ازای هر واحد تعیین شد.